WORKSBRANDED MOVIE


Chúng tôi tạo ra những nội dung kết hợp giữa quảng cáo và âm nhạc được tạo ra để đưa doanh nghiệp và thương hiệu đó tiếp cận gần hơn đến người xem.
Nói cách khác, đó là một kỷ nguyên mới về nội dung, giúp tối đa hoá khả năng tiếp cập đến mọi người bằng cách lột tả cảm xúc như một bộ phim và thể hiện sức thu hút của thương hiệu trong câu chuyện hấp dẫn dưới hình thức quảng cáo.
Phim quảng cáo mà chúng tôi tạo ra được phân phối trên truyền thông sở hữu, SNS, các phương tiện truyền thông số khác nhau, bên cạnh đó còn được chiếu tại các rạp phim, triển lãm tại các buổi liên hoan phim quốc tế, sử dụng tại các sự kiện và các đại hội cổ đông, và công ty chúng tôi sẽ lập kế hoạch và thực hiện cả các chiến lược rút lui khác nhau.COMPANY

FROGLOUD

Head office
Riviera Minami Aoyama A, 3-3-3 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japan
Kitasando Office
SSU Building 2F, 4-12-8 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan
Contact
info@frogloud.com


MEMBERKEI SUWA

Founder CEO / Engagement Director

SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA
Chief ProducerTAKASHI SHINOMIYA

Lawyer / Executive Producer


TOSHIKI SHIMBO

Engagement Producer


JYUNNY OKAMOTO

Creative director / Copywriter

AIZAK OKUHARA

Writer / SNS Writer


JOIN US

FROGLOUDではメンバーを募集しています。

CREATIVE DIRECTOR

クライアントの潜在的な課題を読み解き、その課題解決をあらゆるクリエーティブで実行出来る人。

BUSINESS PRODUCER

与件の獲得、進行プロジェクトにおけるクライアント側、クリエーティブ側の両側を調整し、プロジェクトを成功に導く人。

PR

弊社の広報だけでなく、弊社が携わるプロジェクトの広報全てを、担って頂ける人。WHO WE AREWORKSSAMPLECOMPANYJOIN USCONTACT